Literárium - Zlata Matláková

Literárium - Zlata Matláková

Zlata Matláková sa narodila v Budmericiach. Po maturite začala študovať na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave chémiu a biológiu. Vyučovala v základných školách v Kútoch, v Dobrej Vode a v Špačinciach, externe v Ľudovej škole umenia v Trnave a tvorivé písanie na Trnavskej univerzite. Publikovala dokonca aj v Taliansku. Od roku 2009 je členkou Spolku slovenských spisovateľov. Dnes si vypočujeme niekoľko ukážok z jej tvorby, ktoré nás naladia už sviatočne, adventne a vianočne. Číta Hana Michalčíková.  

Literárium - Zlata Matláková


Autor: Marcel Hanáček; Ilustr. foto: Pixabay