Literárium - Milan Hodál

Literárium - Milan Hodál

Milan Hodál sa narodil v Bánovciach nad Bebravou a dnes žije v Nitre. Nie je začiatočník, prvé literárne práce mu začali uverejňovať už ako 16 ročnému. Satirickej tvorbe sa naplno venoval hlavne v osemdesiatych a deväťdesiatych rokoch, keď intenzívne spolupracoval so satiricko-humoristickým týždenníkom Roháč. Venuje sa aj vážnej poézii a vyšlo mu už aj niekoľko básnických zbierok. Ukážky z tvorby Milana Hodála prečíta Ľudovít Jakubove. 

Literárium - Milan Hodál

Autor: Marcel Hanáček; Ilustr. foto: Pixabay