Literárium - Mária Cibulová

Literárium - Mária Cibulová

Mária Cibulová sa narodila v Mýtnych Ludanoch, študovala v Želiezovciach, pracovala v Plášťovciach a v Leviciach. 17 rokov viedla detské divadlo v Leviciach a okrem poézie písala aj divadelné hry. So svojim divadlom získala niekoľko okresných a krajských ocenení, raz boli dokonca prví v celoslovenskej súťaži. Mária Cibulová žila niekoľko rokov v Belgicku, ale odtiaľ sa vrátila domov. Dnes žije v Leviciach, vyšla jej jedna básnická zbierka Všetky moje lásky a jednu báseň nám teraz prečíta Hana Michalčíková.  

Literárium - Mária Cibulová

Autor: Marcel Hanáček; Ilustr. foto: Pixabay