Adresovať treba vždy niekomu

Adresovať treba vždy niekomu

Dnes sa budeme zaoberať jedným slovesom, ktoré sa v slovenčine vždy musí viazať s nejakým predmetom. S novinárkou a pedagogičkou Teréziou Rončákovou o ňom hovorí Michal Herceg.

Adresovať treba vždy niekomu

Zajtra sa budeme zaoberať slovnými spojeniami, ktoré všetci poznáme, ale aj takými, na ktoré sa už zabúda. Povedané odborne, hovoriť budeme o centre a periférii slovnej zásoby.

Autor: Michal Herceg; Foto: RTVS