Sčítanie obyvateľov Slovenska

Sčítanie obyvateľov Slovenska

Utorky o tomto čase patria informáciám o sčítaní obyvateľov Slovenska, ktoré nás čaká vo februári a v marci budúceho roka.

Slovensko je súčasťou Európskej Únie a takýto typ zisťovania informácií formou sčítania obyvateľov sa realizuje paralelne aj v iných krajinách.

Jedna z otázok v dotazníku sa týka migrácie obyvateľov do zahraničia. Táto otázka je podstatná pre agendu Európskej Únie a zistenie, ako obyvatelia migrujú v rámci krajín. Podstatné je vedieť, ako sa zmenili zvyklosti obyvateľov a ich pobyt mimo Slovenska.
Dôležitosť odpovedí na otázku migrácie obyvateľov do zahraničia Marcele Jedinákovej objasňuje hovorkyňa pre sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 Jasmina Stauder.

Sčítanie obyvateľov Slovenska

Dnes je situácia s migráciou obyvateľov Slovenska iná, pretože aj možnosti cestovať sa časom zmenili. V budúcnosti naše odpovede na otázky týkajúce sa migrácie do zahraničia budú rovnako dôležité pre aktuálny rozvoj ako aj pre budúce generácie.

Autorka: Marcela Jedináková