Príbeh mlieka

Seriál Rádia Regina Západ

Príbeh mlieka

17. 04. 2020 08:13

Je pondelok, a tak začíname náš Seriál Rádia Regina novou témou. A hovoriť budeme o mlieku. Pred rokmi sa vďaka rôznym podporným programom podarilo zastaviť klesajúci trend spotreby mlieka. Dnešný moderný človek je však aj tak od sveta dorábania mlieka vzdialený, takže informácie, ktoré sa tento týždeň dozviete, budú pre vás zrejme úplne nové.
Príbeh mlieka začneme v dojárni, respektíve v čakárni na dojenie, v Poľnohospodárskom družstve v Smoleniciach. Martin Jurčo sa zootechnika Alexandra Baxu opýtal, či si dojičky pri rannej smene musia privstať.

Príbeh mlieka - 1. časť
Stiahnuť audio súbor

Tento týždeň mapujeme cestu mlieka od vzniku, cez spracovanie až po hotový mliečny výrobok. Včera sme boli pri rannom dojení, dnes sa pristavíme pri popoludňajšom. Dojnica dá ráno o piatej o trochu viac mlieka ako popoludní. Často však závisí aj od typu dojárne a zručnosti dojiča. Školské hospodárstvo v Trnave úzko spolupracuje s vedľajšou Strednou odbornou školou poľnohospodárstva a služieb na vidieku, no má aj svoje, ako oni hovoria, profesionálne dojnice. Martin Jurčo sa pri vstupe do maštale pýtal riaditeľa Ľubomíra Majerčíka, prečo znie v každej miestnosti iná hudba.

Príbeh mlieka 2
Stiahnuť audio súbor

V našom seriáli sa venujeme mlieku. Dva dni sme boli v maštali a pri prvovýrobe, dnes sa pomyselne skryjeme do cisterny s mliekom - a odvezieme sa do mliekarne. Konkrétne do Bánoviec nad Bebravou, kde po postupnej transformácii mliekarenského odvetvia zostala jedna z najmodernejších mliekarní a Slovensku s kompletným sortimentom. Tam, kde sa rozdeľuje mlieko na výrobu jogurtov či syrov sa Martin Jurčo porozprával s riaditeľom podniku Rastislavom Luptákom.

Príbeh mlieka 3
Stiahnuť audio súbor

Príbeh mlieka dnes pokračuje v mliekarni. Zašli sme do Bánoviec nad Bebravou, kde je modernizovaný závod - a tam vyrábajú napríklad aj parenice a rôzne druhy parených syrov, alebo oštiepkov. Celá časť tohto sortimentu mliekarne sa vyrába v jednej hale, kde panuje hluk viacerých strojov, stúpa veľa pary, no najmä sa šíri veľmi dobrá vôňa zrazeného mlieka, tvarohu i čerstvej parenice. Ale sú tam aj tanky s polotovarom - hrudkou, ktorá je na polceste od mlieka k spomínaným výrobkom. Riaditeľ podniku Rastislav Lupták sprevádzal Martina Jurča.

Príbeh mlieka 4
Stiahnuť audio súbor

V príbehu mlieka sme sa dostali až na záver celého mliečneho reťazca - od maštale až po výrobu. V mliekarenskom podniku v Bánovciach nad Bebravou sme sa boli pozrieť do haly, kde sa produkujú parené výrobky. Dnes sme sa presunuli do ďalšieho oddelenia, a to do chladiarne a napokon do baliarne hotových výrobkov. Martinovi Jurčovi robil sprievodcu riaditeľ podniku Rastislav Lupták.

Príbeh mlieka 5
Stiahnuť audio súbor

Po kontrole kvality odchádza produkcia mliekarne do obchodov. Keďže v mliekarni v Bánovciach nad Bebravou vyrábajú aj parené druhy syrov - našťastie majú záujem o ne aj nadnárodné obchodné reťazce, dovážajúce väčšiu časť svojej ponuky zo zahraničia.


Autor a foto: Martin Jurčo

Živé vysielanie
??:??