Vo svete hudby

Seriál Rádia Regina Západ

Vo svete hudby

21. 06. 2019 08:13

V ročnom kalendári máme 15 sviatkov, k tomu si zoberte rôzne pamätné dni, rodinné jubileá, meniny, či narodeniny, promócie, krsty a svadby, no je toho veľa. A to ešte nespomínam rôzne  medzinárodné či  svetové dni. Takmer každý deň je niečo. A k tomu všetkému  vám poviem, že v týždni, ktorý začíname je aj Sviatok hudby.  Hana Michalčíková sa rozhodla pripomenúť si ho cez tvorcov, interpretov aj obyčajných milovníkov hudby. 

Vo svete hudby
Stiahnuť audio súbor

V dobrej piesni má rovnakú váhu hudba, ako aj slovo-text, ktorý je často krásnou básňou. Ak je báseň dobre zhudobnená, dostane sa jej väčšej slávy, ako keď je len súčasťou básnickej zbierky. Na Slovensku máme viacerých talentovaných textárov, vďaka ktorým je slovenská populárna hudba krásna, zapamätateľná a neraz až dojemná. Pokračuje Hana Michalčíková.

Vo svete hudby - 2. časť
Stiahnuť audio súbor

Svet hudby, ktorý ožíva v našom tohto týždňovom seriáli, sme už oživili hudbou vážnou, aj populárnou a tiež  textármi, ktorí jej slovami vdýchli druhý rozmer . Dnes dáme priestor hudbe, ktorú máme zakorenenú hlboko v srdci a poznáme ju vďaka spevavým predkom. Práve tí nás naučili milovať ľudovú hudbu. Vyrástli na nej mnohé skvelé osobnosti. S viacerými  si ruku podala a ich prácu obdivovala Hana Michalčíková.

Vo svete hudby - 3. časť
Stiahnuť audio súbor

Skúste sa máličko pohrať so slovíčkom hudobný. Napríklad pridať jedno písmenko. A už tu máme dve slová s úplne iným významom. A keďže v našom záujme je, aby celý tento týždeň nebol na hudbu chudobný, ale bol len hudobný, zriekame sa c-čka a venujeme sa hudbe. Dnes hudbe bez slov- ktorá má veľmi vyhranený okruh priaznivcov, ale zato náročných a verných. Budeme sa vám to snažiť dokázať aj v dnešnom seriáli, ktorý pripravila Hana Michalčíková.

Vo svete hudby - 4. časť
Stiahnuť audio súbor

Po celý týždeň v seriáli hovoríme o hudbe z rôznych pohľadov. Sviatok hudby , ktorý pripadá na dnešný deň sa v Európe slávi  od roku 2000. Na konci tohto týždňa 23. júna  si pripomenieme aj výročie úzko späté s československou populárnou hudbou- 53 rokov od prvého ročníka Bratislavskej lýry.  Najpopulárnejší a najobľúbenejší festival populárnej piesne si teraz oživíme v pamäti spolu s Hanou Michalčíkovou.

Vo svete hudby - 5. časť
Stiahnuť audio súbor

Púť Bratislavskej lýry sa skončila v roku 1998. Zostane však veľkým medzníkom v českej a slovenskej populárnej piesni a spomienkou na roky, keď Bratislava hudbou žila a každý deň festivalu bol sviatkom hudby. Budúci týždeň budeme objavovať známe i menej navštevované zákutia Baťovho kanála.

Autorka: Hana Michalčíková; Ilsutr. foto: Pixabay

Živé vysielanie
??:??