Štefánik - muž, ktorého okúzlili hviezdy

Štefánik - muž, ktorého okúzlili hviezdy

Slnko je obrovská guľa. Osvetľuje a ohrieva našu Zem. Pôsobí na ňu a na planéty príťažlivou silou a spolu s planétami tvoria slnečnú sústavu. Okrem planét sem patria aj ich mesiace, asteroidy a tisícky komét. To dnes vedia o slnku školáci bežne. Pred sto rokmi však bola situácia iná. O slnko sa zaujímalo len pár vyvolených a medzi nimi nechýbal mladý Milan Rastislav Štefánik. Slnku sa chcel venovať nie na amatérskej, ale na profesionálnej úrovni. Ako sa mu darilo, čo všetko objavil, čo zostalo pred ním zatajené, koľko hvezdární mu otvorilo dvere a koľko musel sám na opustených miestach zriadiť- o tom všetkom vám povieme v seriáli týždňa , v ktorom si pripomíname 140. výročie narodenia tejto výnimočnej slovenskej osobnosti. Seriál týždňa pripravila Hana Michalčíková.

Štefánik - muž, ktorého okúzlili hviezdy

V zajtrajšej časti tohto týždňového seriálu venovanom Milanovi Rastislavovi Štefánikovi sa od astronóma doktora Vojtecha Rušina dozvieme aj akú úroveň mala astronómia na rozhraní 19. a 20. storočia, aké úlohy mladý Štefánik riešil a aké jednoduché pomôcky mal k dispozícii. Navyše, zajtra po deviatej budeme po celý deň vysielať priamo z Košarísk, Štefánikovho rodiska.

Autorka: Hana Michalčíková; Foto: TASR