Správy RTVS
Správy RTVS

Uličkami Bratislavy

Uličkami Bratislavy

„Človek bez svedomia je koža biedna, daromná, národ bez vedomosti historickej o sebe a predkoch svojich je hromádka koží otrockých.“ Toľko citát Ľudovíta Štúra. V nasledujúcich chvíľach budeme hľadať štúrovské stopy v Bratislave. Mimochodom pred pár dňami sme si pripomenuli 165 výročie jeho. Zomrel 12. januára v roku 1856.

Najskôr sa zastavíme pri Evanjelickom lýceu na Konventnej ulici, ktoré patrilo do oblasti, kde žila komunita evanjelikov. Lýceum vzniklo v roku 1606. Roman Delikát, člen Bratislavského okrášľovacieho spolku bude naším sprievodcom.

Uličkami Bratislavy 1

Pokračujeme v skúmaní miest, ktoré  sa viažu k Ľudovítovi Štúrovi. Trochu sa vzdialime od evanjelickej štvrte, ktorá bola v okolí Suchého mýta a Panenskej ulice a pôjdeme do centra mesta, na Michalskú ulicu pred Univerzitnú knižnicu. Na jednej z budov knižnice je pamätná tabuľa. Veľkými písmenami je tam vyryté: Ľudevít Štúr slávny publicista – slovenský. A práve v tejto budove bol niekedy uhorský snem. Pokračuje turistický sprievodca Roman Delikát. 

Uličkami Bratislavy 2

Štúrovské stopy sme odhaľovali spolu s turistickým sprievodcom Romanom Delikátom.

Autorka: Mária Babinská