MS v hokeji 2022
MS v hokeji 2022

Kozia brána

Kozia brána

V historickej časti Bratislavy, medzi ulicami Palisády, Šulekova a Bradlianska je umiestnený Cintorín pri Kozej bráne, ktorý svojim špecifickým prírodným prostredím dostane nejedného návštevníka. Toto vzácne pietne miesto bolo vyhlásené za národnú kultúrnu pamiatku. Je tu pochovaných veľa známych osobností, napr. hudobný skladateľ Ján Levoslav Bella, armádny generál Rudolf Viest či vynálezca vrtuľníka Ján Bahýľ a ďalší umelci, vedci, remeselníci aj vojaci. Poďte s nami na prechádzku do tohto prostredia plného pokoja aj so sprievodkyňou Vierou Jančuškovou – a spoločne si vychutnáme neopakovateľnú nostalgickú atmosféru...

Kozia brána I. Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Bratislavský evanjelický cintorín Pri Kozej bráne má za sebou dlhú a bohatú históriu. Jeho pozemky slúžili v minulosti ako vinohrady a záhrady. Pochovávať sa tu začalo v roku 1783, smútočné obrady prestali vykonávať v polovici 20.-teho storočia. My teraz pokračujeme v prechádzke uličkami tohto cintorína, ktorý je miestom posledného odpočinku viacerých osobností nášho hlavného mesta.  So sprievodkyňou Vierou Jančuškovou  sme kráčali dolu kopcom smerom ku Kozej ulici – a pristavili sme sa aj pri náhrobnom kameni rodiny Slubekovcov...

Kozia brána II. Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Aj takéto zážitky sa spájajú s cintorínom pri Kozej bráne, na ktorom je pochovaných veľa profesorov, spisovateľov, bohatých mešťanov, vinohradníkov či umelcov. Uličkami tohto evanjelického cintorína sme sa prechádzali spolu so sprievodkyňou Vierou Jančuškovou...

Autor: Miroslav Würfl

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame