Komunitné kompostoviská

Poľnohospodárstvo

Komunitné kompostoviská

10. 08. 2017 11:22

Viete čo máte vo svojom odpadovom koši? Aj vďaka sprísneniu legislatívy v spracovávaní odpadov, ale aj vďaka stále väčšej osvete, ľudom už prestáva byť jedno ako s vlastnými odpadmi nakladajú. Svedčí o tom aj  záujem obyvateľov bratislavskej mestskej časti Nové Mesto, ktorí napriek extrémnym horúčavám prišli do nového Komunitného centra na Ovručskej ulici.  Bolo tam už  druhé stretnutie o Komunitnom kompostovaní, ktoré sa pripravuje v rámci  Participatívneho rozpočtu mestskej časti. Tatiana Šušková sa posadila medzi desiatky ľudí, ktorých na stretnutí privítal Branislav Moňok zo Spoločnosti priateľov Zeme: 

1. časť
Stiahnuť audio súbor

Každý obyvateľ Slovenska vyprodukuje ročne 345 kilogramov odpadu. Matematika je jednoduchá. Pri počte obyvateľov 5,4 milióna naša spoločná ročná produkcia dosahuje číslo 1,9 milióna ton komunálneho odpadu. Pre lepšiu predstavu – týmto množstvom by sme zaplnili do výšky jedného metra každý rok 870 futbalových ihrísk. Obyvatelia mestskej časti Bratislava Nové Mesto sa viac o možnostiach jeho spracovania dozvedeli na stretnutí o Komunitnom kompostovaní, ktorý iniciovali v rámci participácie práve samotní občania. Odborník na odpadové hospodárstvo a kompostovanie Branislav Moňok Tatiane Šuškovej povedal, že záujem ľudí o kompostovanie v mestách stúpa.

2. časť
Stiahnuť audio súbor

So slovami Mariána sa nedá len súhlasiť, pretože pokiaľ sa na založení a fungovaní projektov podieľajú samotní ľudia, oveľa viac im záleží na ich udržateľnosti, aj na prostredí v ktorom žijú. O projekte komunitného kompostovania v bratislavskej mestskej časti Nové mesto informovala Tatiana Šušková.  

Autorka: Tatiana Šušková; Ilustr. foto: Pixabay

Živé vysielanie
??:??