Divá zver v ohrození

Poľnohospodárstvo

Divá zver v ohrození

16. 05. 2018 11:22

Jar je aj časom mláďat. Mnohé zvieratá využívajú na hniezdenie poľnohospodársku pôdu a na tomto území prichádza prirodzene k stretu dvoch svetov – svetov bezbrannej zveri a ťažkej poľnohospodárskej techniky. Vedeli ste, že aj naše polia sú súčasťou poľovných revírov a do ochrany zveri počas celého roka by sa podľa zákona mali zapájať okrem poľnohospodárov aj poľovníci? Téme sa venuje Tatiana Šušková, ktorej o zvieratách ohrozených poľnohospodárskymi prácami povedal viac skúsený ochranár Jozef Chavko:  

1. časť
Stiahnuť audio súbor

Podľa zákona o Poľovníctve by mal užívateľ poľovného revíru, ktorým je aj poľnohospodárska pôda,  tri dni vopred ohlásiť poľovnému združeniu nielen kosenie, ale aj vykonávanie akýchkoľvek poľnohospodárskych prác v noci a použitie chemických prípravkov, ktoré sú škodlivé pre zver. Po oznámení takejto činnosti sú poľovníci povinní vykonávať opatrenia na záchranu zveri. Tatiane Šuškovej viac o ich povinnostiach viac povedala Zuzana Peiger Ačjaková z Ministerstva poľnohospodárstva a rozvoja Slovenskej republiky. 

2. časť
Stiahnuť audio súbor

Ako ochrániť zvieratá a ich mláďatá, nielen počas jarných prác na poľnohospodárskej pôde, informovala Tatiana Šušková. Veľa informácií nájdete aj na stránkach občianskeho združenia Zeleň, ktoré sa usiluje práve o kooperáciu všetkých subjektov, ktorých sa táto problematika dotýka.

Autorka: Tatiana Šušková; Ilustr. foto: Pixabay

Živé vysielanie
??:??