Dejiny.sk

Veda, poznanie, vzdelávanie

Dejiny.sk

21. 02. 2019 15:30

22.2.2019
Úrad prezidenta v našej histórii...

Od roku 1918 až do súčasnosti  vo funkcii  hlavy štátu, či už Československa alebo Slovenska, napočítame celkovo 14 mien. Pozoruhodné je to, že ani jeden z desiatich prezidentov Československa  neukončil  riadne svoj mandát- buď predčasne abdikovali, alebo počas výkonu funkcie zomreli. Zvláštnym prípadom je prezident 2.československej republiky Emil Hácha, ktorému počas výkonu funkcie  zanikol štát.  V dnešnom pokračovaní rozhlasovej historickej revue Dejiny.sk  sa obzrieme nielen do histórie úradu prezidenta na našom území, ale sa pokúsime priblížiť  to, ako  vôbec  táto funkcia  vo svete vznikla a ako je neoddeliteľne spätá so štátnou formou, ktorú označujeme pojmom republika.
Hosťami v štúdiu budú doktor Dušan Kováč z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied a docent Marián Giba z Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Spolu s nimi vám ničím nerušené počúvanie želajú redaktori a moderátori Róbert Kotian a Peter Turčík.

1.3.2019
Divadlo a film na Slovensku 1939-45


Slovensko v dvoch desaťročiach po vzniku Československa zaznamenalo rýchly rozvoj kultúry a školstva všetkých stupňov. Počas existencie totalitného režimu slovenského vojnového štátu paradoxne táto rozvojová tendencia pokračovala. Či už to bolo vo sfére výtvarného umenia, múzejníctva, architektúry, literárnej tvorby alebo hudobnej produkcie. Dnes budeme hovoriť o tom, ako umelci tvorili v rámci limitov autoritatívneho režimu v oblasti kinematografie a divadelníctva. Hosťami v štúdiu budú Petra Hanáková zo Slovenskej národnej galérie v Bratislave a Karol Mišovic z Divadelného ústavu, ktorý je súčasne pedagógom na Vysokej škole múzických umení v Bratislave.

8.3.2019 22:00
Literatúra na Slovensku 1939-1945


Vznik Československej republiky sa všeobecne pociťoval ako národná záchrana v hodine dvanástej. Slováci, ktorí v Uhorsku snívali len o "okolí" - ako administratívnej jednotke, kde by mohli keď už nie rozhodovať, ale aspoň "hovoriť" do svojich záležitostí, sa stali spoluzakladateľmi štátu. Slovenčina, dôležitý atribút národa, sa stala oficiálnym jazykom na Slovensku. Idea jedného československého politického národa akceptovala dva jazyky, slovenčinu a češtinu. Nepokladala ich však za dva samostatné jazyky, ale za dve znenia nejestvujúceho československého jazyka. Začalo sa na národnom základe budovať slovenské školstvo, od základných škôl až po vysoké školy, samozrejme divadlo a aj kinematografia. Slovensko začalo rýchlo kultúrne a civilizačne vzmáhať. Kultúrne vyrovnávanie Slovenska a Čiech malo viesť k posilneniu vzájomnosti. Na jeseň roku 1938 sa však na Slovensku naplno uplatnili odstredivé tendencie a s pomocou veľmocí došlo najprv k okliešteniu Československa a v marci 1939 k jeho zániku. Dnešné pokračovanie rozhlasovej historickej revue Dejiny.sk bude o tom, ako sa formovala literárnej tvorbe počas Slovenského vojnového štátu. Hosťami v štúdiu budú Pavel Matejovič z Ústavu Slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied, ktorý je súčasne pedagógom na Trnavskej univerzite a spisovateľ a dramatik Silvester Lavrík.

Počúvajte "Dejiny.sk" v piatok po 22:00.

Autor: Peter Turčík, Robert Kotian; foto: RTVS

Živé vysielanie
??:??