Dejiny.sk

Veda, poznanie, vzdelávanie

Dejiny.sk

10. 12. 2018 08:20

14.12.2018
Film a divadlo 1.ČSR a Slovensko

Slovenská moderná kultúra sa v oblasti umenia vyznačovala viacerými špecifikami a zvláštnosťami. Najväčšou osobitosťou - nielen pred rokom 1918 ale aj v ďalších desaťročiach - bola tematická orientácia na slovenskú dedinu a jej archaické formy životného štýlu. Tento trend sa najviditeľnejšie prejavoval vo výtvarnom umení, výrazne v literatúre , vážnej hudbe. Vo výtvarnom umení sa však toto východisko, síce archaické a naozaj vidiecke, stalo bázou inovatívneho a naozaj moderného štýlu, obsahovo i formálne na úrovni 20. storočia. Čo však je očividné, všetky umelecké formy nenachádzali ešte stále kultúrne vzdelané a umelecky zasvätené publikum . Slovenskí umelci sa tak ocitli v typickej pozícii moderného umelca - teda v opozícii voči väčšinovej spoločnosti. Toľko niekoľko myšlienok historika Martina Vašša, ktoré nájdeme v dvanástom zväzku Prameňov k dejinám Slovenska a Slovákov v úvode ku kapitole Kultúrny život na Slovensku po roku 1918. V dnešnom pokračovaní rozhlasovej historickej revue Dejiny.bodka.eská budeme hovoriť o tom, ako sa rozvíjali kinematografia a divadelné umenie na Slovensku po roku 1918. Hosťami v štúdiu Slovenského rozhlasu sú - profesor Vysokej školy múzických umení v Bratislave Václav Macek, ktorý je súčasne riaditeľom Stredoeurópskeho domu fotografie . Druhým diskutujúcim bude divadelný historik doktor Karol Mišovic z Divadelného ústavu a súčasne ktorý je aj pedagógom na Vysokej škole múzických umení.


Počúvajte "Dejiny.sk" v piatok po 22:00.

Autor: Peter Turčík, Robert Kotian; foto: RTVS

Živé vysielanie
??:??