Z dejín relácií na Regine

Veda, poznanie, vzdelávanie

Z dejín relácií na Regine

11. 02. 2019 15:47

Počas celého pondelka si pripomíname jedno zaujímavé výročie. Presne pred 90. rokmi  - 11. februára 1929 sa v rámci rozhlasového vysielania zaviedlo aj uvádzanie regionálnych správ. Tento dátum sa považuje za vznik regionálneho rozhlasového vysielania. Naň nadviazal vznik krajových vysielaní, vysielania pre Bratislavu a potom v 90. rokoch vznik Rádia Regina.  Počas celého pondelka hovoríme o našich rozhlasových dejinách. S Martinom Jurčom si teraz povieme o najstarších dejinách – keď pred 90 rokmi relatívne nový rozhlas zaviedol aj niektoré novinky. 

Z dejín relácií na Regine I.
Stiahnuť audio súbor

Počuli ste našu niekdajšiu rozhlasovú kolegyňu Martu Suchánkovú. Rokmi sa zmenil aj spôsob moderovania i komunikácie s poslucháčom. Kým v minulosti boli moderátori vážnejší a čítali pomalšie, dnes sa aj reč tých, čo stoja pred mikrofónom dynamizuje.

Hovoríme o 90 rokoch od vzniku prvých regionálnych správ, ktoré sa začali vysielať 11. februára 1929. Aj pri tejto príležitosti počúvame rôzne rozhovory, autentické archívne ukážky, ale i staršie rozhlasové zvučky. Martin Jurčo nám teraz priblíži regionálne vysielanie od 90. rokov. 

Z dejín relácií na Regine II.
Stiahnuť audio súbor

Regionálne vysielanie má od 90. rokov oveľa významnejšie postavenie. Aj v západných médiách sa  snažia byť čo najbližšie k poslucháčovi. Vznikom samostatnej republiky sa zvýraznilo postavenie regiónov aj aj preto informovať z nich je významnou úlohou, napríklad aj pre Rádio Regina.

Autor: Martin Jurčo; Foto: archív autora

Živé vysielanie
??:??