Osemdesiat rokov Stavebnej fakulty STU

Seriál Rádia Regina

Osemdesiat rokov Stavebnej fakulty STU

06. 12. 2018 08:13

Stavebná fakulta STU v Bratislave oslavuje okrúhle jubileum. Má 80 rokov. Keď sa pozrieme do histórie, tak 5. decembra v roku 1938 sa začala výučba na Vysokej školy technickej Doktora Milana Rastislava Štefánika.  Otvorené boli prvé tri oddelenia -  konštruktívne a dopravné inžinierstvo, vodohospodárske a kultúrne inžinierstvo a oddelenie zememeračského inžinierstva. Za 80 rokov svojej existencie vychovala Stavebná fakulta 8 tisíc bakalárov, takmer 33 tisíc inžinierov a vyše 1400 kandidátov vied a doktorov filozofie. Mária Babinská sa najskôr zhovárala s dekanom, profesorom Stanislavom Unčíkom.  

Osemdesiat rokov Stavebnej fakulty STU - 1. časť
Stiahnuť audio súbor

Tento týždeň hovoríme o 80 ročnej jubilantke Stavebnej fakulte STU.  Vychovala veľa odborníkov, ktorí sa natrvalo zapísali do histórie slovenského stavebníctva. Dôkazom toho sú aj početné stavby, ktoré dodnes slúžia svojmu účelu a sú obdivuhodné svojím konštrukčným a estetickým riešením. Najväčšie vzdelávacie a vedeckovýskumné centrum v oblasti stavebníctva a geodézie na Slovensku navštívila Mária Babinská. Tentoraz sa dozvedela aj to, že študenti fakulty majú veľký zmysel pre charitu.

Osemdesiat rokov Stavebnej fakulty STU - 2. časť
Stiahnuť audio súbor

Stavebná fakulta STU v Bratislave je 80 ročná jubilantka. Za celé obdobie vychovala takmer 33 tisíc inžinierov. Niektorí sú projektanti budov, ciest, mostov, železníc a tunelov, iní vodohospodári, či stavbyvedúci. Mária Babinská najskôr oslovila Veroniku Klincovú, ako hodnotí 6 ročné obdobie štúdia.  

Osemdesiat rokov Stavebnej fakulty STU - 3. časť
Stiahnuť audio súbor

Stavebná fakulta má 80 ročnú históriu. Mnohé významné osobnosti z vedy a techniky študovali práve na tejto fakulte. Profesor Peter Danišovič, duchovný otec vodného diela Gabčíkovo - Nagymaros. Ďalej profesor Arpád Tesár - autor oceľovej konštrukcie bratislavského Mostu SNP. Profesor Alfred Piffl bol hlavným architektom rekonštrukcie bratislavského hradu a mnohí iní. A poďme do súčasnosti. O Stavebnú fakultu majú záujem aj zahraniční študenti. Najviac je ich z Ukrajiny, potom zo Srbska, Španielska a aj z Turecka. Dokonca prichádzajú aj zo Sýrie, z Kene, Izraela či Iránu. Mária Babinská sa najskôr zhovárala so študentom 6. ročníka Ukrajincom Pavlom Bachmackim.

Osemdesiat rokov Stavebnej fakulty STU - 4. časť
Stiahnuť audio súbor

Stavebná fakulta STU v Bratislave oslavuje okrúhle jubileum – 80 rokov. Mária Babinská bola v stredu popoludní na zasadnutí vedeckej rady, kde oceňovali súčasných pedagógov, ale aj emeritných profesorov. Jedným z ocenených bol aj profesor Ivan Gschwendt, ktorý absolvoval túto školu pred šesťdesiatimi rokmi. Mária Babinská bola zvedavá na jeho názor, čo sa odvtedy zmenilo a akí sú dnešní študenti.

Osemdesiat rokov Stavebnej fakulty STU - 5. časť
Stiahnuť audio súbor

Ukončili sme seriál na týždeň, ktorý bol venovaný okrúhlemu – 80. výročiu Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity. Aj my želáme všetko najlepšie do ďalších rokov.


Autorka: Mária Babinská; Ilustr. foto: TASR

Živé vysielanie
??:??