Bola raz jedna povesť na Regine - 77. časť

Bola raz jedna povesť na Regine - 77. časť

V piatok 17. mája o 17.30 sme opäť počúvali povesti namiešané z cyklu Bola raz jedna povesť  autora Ľuboša Machaja a redaktorky Rozálie Vlaskovej. 

Ak ste si nestihli vypočuť povesti vo vysielaní, môžete si ich vypočuť tu:

Bola raz jedna povesť na Regine - 77. časť

Počúvajte pozorne, aby ste nám správne odpovede na otázky poslať mohli.
Pátračov odmeníme peknou detskou knižkou.

OTÁZKY PRE PÁTRAČOV:

1. Viete, v ktorom mestečku sa mal dnešný príbeh odohrať? Spomínaný zvon bol odliaty v roku 1400 a mestečko naozaj zničili v roku 1633 Turci. Hľadať by ste ho mali v Malých Karpatoch a jeho názov v sebe ukrýva svätca, ktorý bojoval s drakom.

2. Viete, ktorý cisár dal vyhĺbiť bratislavskú studňu?

Zvukový majster: Peter Hájek
Účinkujú: Alfréd Swan, Martin Kaprálik, Laco Kerata a Zuzana Jurigová Kapráliková

Svoje odpovede i podnety nám môžete posielať do 7. júna na emailovú adresu reginadeťom@rtvs.sk i na Facebook na stránku Rádio Regina deťom

Pri počúvaní povestí na Regine sa stretneme v piatok 28. júna o 17.30.

 

Autorka: Zuzana Jurigová Kapráliková