Bola raz jedna povesť na Regine - 88. časť

Bola raz jedna povesť na Regine - 88. časť

V piatok 27. decembra o 17.30 sme opäť počúvali povesti namiešané z cyklu Bola raz jedna povesť autora Ľuboša Machaja a redaktorky Rozálie Vlaskovej.

Ak ste si nestihli vypočuť povesti vo vysielaní, môžete si ich vypočuť tu:

Bola raz jedna povesť na Regine - 88. časť

Počúvajte pozorne, aby ste nám správne odpovede na otázky poslať mohli.

Pátračov odmeníme peknou detskou knižkou.

OTÁZKY PRE PÁTRAČOV:

1. Ruský cár Alexander I. v roku 1814 skutočne prenocoval v jednom kaštieli na východnom Slovensku. Viete, v ktorej obci kaštieľ stojí? Dnes jeho budova slúži ako Kláštor svätého Jozefa Kongregácie sestier Božského vykupiteľa.

2. Viete, pred ktorým kaštieľov stoja hlavní hrdinovia z našej druhej povesti?

Zvukový majster: Peter Hájek

Účinkujú: Alfréd Swan, Martin Kaprálik, Laco Kerata a Zuzana Jurigová Kapráliková

Svoje odpovede i podnety nám môžete posielať do 3. januára na emailovú adresu reginadeťom@rtvs.sk i na Facebook na stránku Rádio Regina deťom

Pri počúvaní povestí na Regine sa stretneme v piatok 10. januára o 17.30.