Bola raz jedna povesť na Regine - 93. časť

Bola raz jedna povesť na Regine - 93. časť

V piatok 6. marca o 17.30 sme opäť počúvali povesti namiešané z cyklu Bola raz jedna povesť autora Ľuboša Machaja a redaktorky Rozálie Vlaskovej.

Ak ste si nestihli vypočuť povesti vo vysielaní, môžete si ich vypočuť tu:

Bola raz jedna povesť na Regine - 93. časť

Počúvajte pozorne, aby ste nám správne odpovede na otázky poslať mohli.

Pátračov odmeníme peknou detskou knižkou.

OTÁZKY PRE PÁTRAČOV:

1. Viete, o ktorom zámku bola reč v našej prvej povesti? Stojí medzi Detvou a Zvolenom. Kedysi na ňom rád oddychoval aj Matej Korvín. Zámok len nedávno prešiel rozsiahlou rekonštrukciou.

2. Čo mohli Demianovi susedia pomenovať po ňom? Pomôcka - príbeh sa odohral v Nízkych Tatrách a niečo sme naznačili už v úvode druhej povesti.

Zvukový majster: Peter Hájek

Účinkujú: Alfréd Swan, Martin Kaprálik, Laco Kerata a Zuzana Jurigová Kapráliková

Svoje odpovede i podnety nám môžete posielať do 13. marcaa na emailovú adresu reginadeťom@rtvs.sk i na Facebook na stránku Rádio Regina deťom

Pri počúvaní povestí na Regine sa stretneme v piatok 20. marca o 17.30.