Bola raz jedna povesť na Regine - 95. časť

Bola raz jedna povesť na Regine - 95. časť

V piatok 3. apríla o 17.30 sme opäť počúvali povesti namiešané z cyklu Bola raz jedna povesť autora Ľuboša Machaja a redaktorky Rozálie Vlaskovej.

Ak ste si nestihli vypočuť povesti vo vysielaní, môžete si ich vypočuť tu:

Bola raz jedna povesť na Regine - 95. časť

Počúvajte pozorne, aby ste nám správne odpovede na otázky poslať mohli.

Pátračov odmeníme peknou detskou knižkou.

OTÁZKY PRE PÁTRAČOV:

1. Miesto z prvej povesti dodnes pripomína národná prírodná rezervácia Mních v rámci ktorej sa nad krajinou vypína aj vrch s rovnakým názvom. V príbehu sme spomenuli aj Bobroveckú a Jaloveckú dolinu. Viete, v ktorom pohorí sa nachádzajú?

2. Viete, ako sa volalo mesto na Dunaji predtým ako ho nazvali Bratislavou? Napíšte nám aj nemecký aj maďarský názov.

Zvukový majster: Peter Hájek

Účinkujú: Alfréd Swan, Martin Kaprálik, Laco Kerata a Zuzana Jurigová Kapráliková

Svoje odpovede i podnety nám môžete posielať do 10. apríla na emailovú adresu reginadeťom@rtvs.sk i na Facebook na stránku Rádio Regina deťom

Pri počúvaní povestí na Regine sa stretneme v piatok 17. apríla o 17.30.