Bola raz jedna povesť na Regine - 98. časť

Bola raz jedna povesť na Regine - 98. časť

V sobotu 16. mája o 18:15 sme opäť počúvali povesti namiešané z cyklu Bola raz jedna povesť autora Ľuboša Machaja a redaktorky Rozálie Vlaskovej.

Ak ste si nestihli vypočuť povesti vo vysielaní, môžete si ich vypočuť tu:

Bola raz jedna povesť na Regine - 98. časť

Počúvajte pozorne, aby ste nám správne odpovede na otázky poslať mohli.

Pátračov odmeníme peknou detskou knižkou.

OTÁZKY PRE PÁTRAČOV:

1. Žigmundova a Matejova veža boli pomenované podľa panovníkov. Poznáte ich celé mená?

2. Poznáte meno uhorského kráľa, ktorý vládol v 11.storočí a neskôr ho vyhlásili za svätého? Ako sa volal slávny renesančný maliar, ktorý žil v 15.storočí vo Florencii? A ktorý moreplavec v roku 1492 objavil Ameriku?

Reláciu pripravili: Ľuboš Machaj, Rozália Vlasková, Peter Hájek, Alfréd Swan, Martin Kaprálik, Laco Kerata, a Zuzana Jurigová Kapráliková

Svoje odpovede i podnety nám môžete posielať do 22. mája na emailovú adresu reginadeťom@rtvs.sk i na Facebook na stránku Rádio Regina deťom