Bola raz jedna povesť na Regine - 100. časť

Bola raz jedna povesť na Regine - 100. časť

V piatok 12. júna o 18:15 sme opäť počúvali povesti namiešané z cyklu Bola raz jedna povesť autorky Zuzany Jurigovej Kaprálikovej.

Ak ste si nestihli vypočuť povesti vo vysielaní, môžete si ich vypočuť tu:

Bola raz jedna povesť na Regine - 100. časť

Počúvajte pozorne, aby ste nám správne odpovede na otázky poslať mohli.

Pátračov odmeníme peknou detskou knižkou.

OTÁZKY PRE PÁTRAČOV:

1. Viete ako sa volal hrad z našej prvej povesti o Kozej Bašte? V obci, ktorá sa nachádza pod ním, sa narodili Ľudovít Štúr a Alexander Dubček.

2. Ako sa volá kopec z našej druhej povesti? Má rovnaký názov ako mlyn neďaleko Železnej Studienky v Bratislave.

Zvukový majster: Peter Hájek

Účinkujú: Alfréd Swan, Martin Kaprálik, Laco Kerata, a Zuzana Jurigová Kapráliková

Svoje odpovede i podnety nám môžete posielať do 19. júna na emailovú adresu reginadeťom@rtvs.sk i na Facebook na stránku Rádio Regina deťom

Pri počúvaní povestí na Regine sa stretneme v piatok 26. júna o 17.30.