Bola raz jedna povesť na Regine - 101. časť

Bola raz jedna povesť na Regine - 101. časť

V piatok 27. júna o 18:15 sme opäť počúvali povesti namiešané z cyklu Bola raz jedna povesť autorky Zuzany Jurigovej Kaprálikovej.

Ak ste si nestihli vypočuť povesti vo vysielaní, môžete si ich vypočuť tu:

Bola raz jedna povesť na Regine - 101. časť

Počúvajte pozorne, aby ste nám správne odpovede na otázky poslať mohli.

Pátračov odmeníme peknou detskou knižkou.

OTÁZKY PRE PÁTRAČOV:

1. Viete ako sa volá potok, ktorý potok preteká obcou Norovce?

2. Viete, na ktorom hrade sa odohral náš príbeh o zmiji?

Zvukový majster: Peter Hájek

Účinkujú: Alfréd Swan, Martin Kaprálik, Laco Kerata, a Zuzana Jurigová Kapráliková

Svoje odpovede i podnety nám môžete posielať do 3. júla na emailovú adresu reginadeťom@rtvs.sk i na Facebook na stránku Rádio Regina deťom

Pri počúvaní povestí na Regine sa stretneme v piatok 4. septembra o 17.30.