Bola raz jedna povesť na Regine 106. časť

Bola raz jedna povesť na Regine 106. časť

V piatok 30. októbra 2020 v Rádiu Regina - sme vysielali povesti namiešané z cyklu Bola raz jedna povesť

Ak ste si nestihli vypočuť povesti vo vysielaní- môžete si ich vypočuť TU:

Bola raz jedna povesť na Regine 106. časť

Počúvajte pozorne, aby ste nám správne odpovede na otázky poslať mohli.

Pátračov odmeníme peknou detskou knižkou.

Otázky pre pátračov:

1. Viete, ktorá rieka tečie pod hradom z našej prvej povesti? Hrad poznáte ako Starhrad alebo Varín.

2. Viete, na ktorej rieke sa odohral náš príbeh o pltníkoch a Matejovi Korvínovi?

Reláciu pripravili: Ľuboš Machaj, Rozália Vlasková, Peter Hájek, Alfréd Swan,

Martin Kaprálik, Laco Kerata, a Zuzana Jurigová Kapráliková

Svoje odpovede i podnety nám môžete posielať do 6. novembra 2020

- na emailovú adresu reginadeťom@rtvs.sk

- i do správy na Facebook na stránku Rádio Regina deťom, https://www.facebook.com/reginadetom/

kde nájdete informácie aj o ďalších reláciách pre deti vysielaných v Rádiu Regina.