Bola raz jedna povesť na Regine 109. časť

Bola raz jedna povesť na Regine 109. časť

v piatok 11. decembra 2020 v Rádiu Regina - sme vysielali povesti namiešané z cyklu Bola raz jedna povesť


Ak ste si nestihli vypočuť povesti vo vysielaní- môžete si ich vypočuť TU:

15. vložiť po odvysielaní 11.12.2020 ;Bola raz jedna povesť na Regine 109

Počúvajte pozorne, aby ste nám správne odpovede na otázky poslať mohli.
Pátračov odmeníme peknou detskou knižkou.

Otázky pre pátračov:

1. Viete, o ktorom vrchu bola naša prvá povesť?

2. Viete, v ktorej obci sa odohrala naša druhá povesť?  Z tejto obce je to len na skok do Šípskej Fatry aj do susednej obce Párnica.


Reláciu pripravili: Ľuboš Machaj, Rozália Vlasková, Peter Hájek, Alfréd Swan, Martin Kaprálik, Laco Kerata, a Zuzana Jurigová Kapráliková

Svoje odpovede i podnety nám môžete posielať do 18. decembra 2020

- na emailovú adresu reginadeťom@rtvs.sk

- i do správy na Facebook na stránku Rádio Regina deťom, https://www.facebook.com/reginadetom/

kde nájdete informácie aj o ďalších reláciách pre deti vysielaných v Rádiu Regina.