Bola raz jedna povesť na Regine 110. časť

Bola raz jedna povesť na Regine 110. časť

v piatok 25. decembra 2020 v Rádiu Regina -  sme vysielali povesti namiešané z cyklu Bola raz jedna povesť.

Ak ste si nestihli vypočuť povesti vo vysielaní- môžete si ich vypočuť TU:

Bola raz jedna povesť na Regine 110. časť

Počúvajte pozorne, aby ste nám správne odpovede na otázky poslať mohli.
Pátračov odmeníme peknou detskou knižkou.

Otázky pre pátračov:

1.    Viete, ktorý šľachtický rod má podľa veveričiek najkrajší erb?

2.    Viete, odkiaľ pochádzal bohatý kupec a jeho dcéra Johanka z našej druhej povesti? Nad ich obcou stoja zvyšky hradu a neďaleko obce je jaskyňa zapísaná do svetového dedičstva UNESCO.


Reláciu pripravili: Ľuboš Machaj, Rozália Vlasková, Peter Hájek, Alfréd Swan,
Martin Kaprálik, Laco Kerata, a Zuzana Jurigová Kapráliková

Svoje odpovede i podnety nám môžete posielať do 31. decembra 2020
-    na emailovú adresu reginadeťom@rtvs.sk
-    i do správy na Facebook na stránku Rádio Regina deťom, https://www.facebook.com/reginadetom/


kde nájdete informácie aj o ďalších reláciách pre deti vysielaných v Rádiu Regina.