Bola raz jedna povesť na Regine 111. časť

Bola raz jedna povesť na Regine 111. časť

v piatok 8. januára 2021 v Rádiu Regina -  sme vysielali povesti namiešané z cyklu Bola raz jedna povesť

Ak ste si nestihli vypočuť povesti vo vysielaní - môžete si ich vypočuť TU:

Bola raz jedna povesť na Regine 111. časť

Počúvajte pozorne, aby ste nám správne odpovede na otázky poslať mohli.

Pátračov odmeníme peknou detskou knižkou.

Otázky pre pátračov:

  1. Napíšte nám, aké dary - čarovné predmety - dostal Juraj Jánošík od víly.
  2. Viete, ako sa volá osada, v ktorej sa narodil Juraj Jánošík?

Reláciu pripravili: Ľuboš Machaj, Rozália Vlasková, Peter Hájek, Alfréd Swan,

Martin Kaprálik, Laco Kerata, a Zuzana Jurigová Kapráliková

Svoje odpovede i podnety nám môžete posielať do 15. januára 2021

- na emailovú adresu reginadeťom@rtvs.sk

- i do správy na Facebook na stránku Rádio Regina deťom, https://www.facebook.com/reginadetom/

kde nájdete informácie aj o ďalších reláciách pre deti vysielaných v Rádiu Regina.