Správy RTVS
Správy RTVS

Bola raz jedna povesť na Regine 113. časť

Bola raz jedna povesť na Regine 113. časť

v piatok 5. februára 2021 v Rádiu Regina - sme vysielali povesti namiešané z cyklu Bola raz jedna povesť

Ak ste si nestihli vypočuť povesti vo vysielaní- môžete si ich vypočuť TU:

Bola raz jedna povesť na Regine 113. časť

Počúvajte pozorne, aby ste nám správne odpovede na otázky poslať mohli.

Pátračov odmeníme peknou detskou knižkou.

Otázky pre pátračov:

1. Napíšte nám názov obce, ktorú mali hlavní hrdinovia pomenovať po svojom priateľovi a tiež to, kde sa obec nachádza.

2. Zaujíma nás spoločný názov hradu, obce a priesmyku z našej povesti. Pomôcka- nachádzajú sa v Slanských vrchoch a v priesmyku stojí aj pamätník pripomínajúci boje počas oslobodzovania východného Slovenska červenou armádou.

Reláciu pripravili: Ľuboš Machaj, Rozália Vlasková, Peter Hájek, Alfréd Swan,

Martin Kaprálik, Laco Kerata, a Zuzana Jurigová Kapráliková

Svoje odpovede i podnety nám môžete posielať do 12. februára 2021

- na emailovú adresu reginadeťom@rtvs.sk

- i do správy na Facebook na stránku Rádio Regina deťom, https://www.facebook.com/reginadetom/

kde nájdete informácie aj o ďalších reláciách pre deti vysielaných v Rádiu Regina.