Bola raz jedna povesť na Regine 116. časť

Bola raz jedna povesť na Regine 116. časť

v piatok 19. marca 2021 v Rádiu Regina - sme vysielali povesti namiešané z cyklu Bola raz jedna povesť

Ak ste si nestihli vypočuť povesti vo vysielaní - môžete si ich vypočuť TU:

Bola raz jedna povesť na Regine 116. časť

Počúvajte pozorne, aby ste nám správne odpovede na otázky poslať mohli. Pátračov odmeníme peknou detskou knižkou.

Otázky pre pátračov:

1. Uhádnite názov rieky a regiónu, o ktorých bola naša anjelska a obria povesť. Región aj rieka sa volajú rovnako a ležia na severe Slovenska. Tomuto regiónu dokonca pripadol aj náš najsevernejší bod.

2. Ako sa volá naša druhá najdlhšia rieka?

Reláciu pripravili: Ľuboš Machaj, Rozália Vlasková, Peter Hájek, Alfréd Swan, Martin Kaprálik, Laco Kerata, a Zuzana Jurigová Kapráliková

Svoje odpovede i podnety nám môžete posielať do 26. marca 2021

- na emailovú adresu reginadeťom@rtvs.sk

- i do správy na Facebook na stránku Rádio Regina deťom, https://www.facebook.com/reginadetom/ kde nájdete informácie aj o ďalších reláciách pre deti vysielaných v Rádiu Regina.