Bola raz jedna povesť na Regine 117. časť

Bola raz jedna povesť na Regine 117. časť

V piatok 02. apríla 2021 v Rádiu Regina sme vysielali povesti namiešané z cyklu Bola raz jedna povesť

Ak ste si nestihli vypočuť povesti vo vysielaní - môžete si ich vypočuť TU:

Bola raz jedna povesť na Regine 117. časť

Počúvajte pozorne, aby ste nám správne odpovede na otázky poslať mohli. Pátračov odmeníme peknou detskou knižkou.

Otázky pre pátračov:

1.    Napíšte nám, po ktorých uhorských kráľoch sú pomenované veže na Dóme svätej Alžbety, ak južná je Matejova a severná Žigmundova.

2.    Určite viete, kde svätý Svorad a svätý Benedikt žili pustovníckym životom. Je to najstaršie pútnické miesto na Slovensku a púť k dvom patrónom sa tam organizuje vždy od 17. júla.

Reláciu pripravili: Ľuboš Machaj, Rozália Vlasková, Peter Hájek, Alfréd Swan, Martin Kaprálik, Laco Kerata, a Zuzana Jurigová Kapráliková

Svoje odpovede i podnety nám môžete posielať do 09. apríla 2021

- na emailovú adresu reginadeťom@rtvs.sk

- i do správy na Facebook na stránku Rádio Regina deťom, https://www.facebook.com/reginadetom/ kde nájdete informácie aj o ďalších reláciách pre deti vysielaných v Rádiu Regina.