Čítame pre radosť – čítame Feldeka

Čítame pre radosť – čítame Feldeka

Povzbudiť mladých k čítaniu slovenskej tvorby, motivovať ich k umeleckému prednesu a sústrediť záujem žiakov na čítanie s porozumením je hlavným cieľom výnimočného projektu Strediska kultúry Bratislava Nové Mesto a Rádia Regina Západ. Projekt má súťažný charakter a zapojiť sa môžu všetci žiaci základných škôl v Bratislavskom kraji.

Záštitu nad jedinečným projektom Čítame pre radosť prijal básnik, prozaik a dramatik Ľubomír Feldek, autor mnohých krásnych kníh pre mladšie aj staršie generácie. V roku 2021 oslávi životné jubileum 85. rokov, čo organizátorov v Stredisku kultúry a v Regine Západ inšpirovalo k rozhodnutiu zamerať súťaž na čítanie ukážok práve z jeho diel.

Zapojiť sa do súťaže je veľmi jednoduché:

  • Žiaci si vyberú úryvok z ktorejkoľvek knižky Ľubomíra Feldeka, natočia video, ako úryvok čítajú, respektíve interpretujú a toto video pošlú na e-mailovú adresu: citamepreradost@gmail.com do 16. mája 2021. 
  • Video môže mať dĺžku najviac 3 minúty
  • Súťažné nahrávky spolu s kontaktnými údajmi (meno dieťaťa, adresa, vek, škola, do ktorej chodí) môžu žiaci, školy či rodičia posielať na adresu citamepreradost@gmail.com
  • Vyhodnotenie súťaže a odovzdávanie cien sa uskutoční v priebehu júna 2021

Do odbornej poroty, ktorá bude vyhodnocovať najlepšie žiacke nahrávky prednesu, zasadnú známe osobnosti. Obľúbená moderátorka Adela Vinczeová, herečka a moderátorka Bibiána Ondrejková, hudobník, herec a režisér Milo Kráľ, hudobník a herec Juraj Bača ako aj samotný autor čítaných textov Ľubomír Feldek. Členkami poroty budú i riaditeľka Rádia Regina Západ a riaditeľka Strediska kultúry Bratislava - Nové Mesto.

Na víťazov čaká množstvo prekvapení, zážitkov aj zaujímavých cien.

  • rozhovor vo vysielaní Rádia Regina Západ
  • prehliadka budovy Slovenského rozhlasu
  • profesionálna nahrávka súťažného úryvku v štúdiu Slovenského rozhlasu
  • účasť na nakrúcaní mini série pre deti Robin s Jurajom Bačom
    Foto: RTVS