Tour de France 2022
Tour de France 2022

Bola raz jedna povesť na Regine 139. časť

Bola raz jedna povesť na Regine 139. časť

V piatok 08. apríla 2022 v Rádiu Regina sme vysielali povesti namiešané z cyklu Bola raz jedna povesť

Ak ste si nestihli vypočuť povesti vo vysielaní - môžete si ich vypočuť TU:

Bola raz jedna povesť na regine 139. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Počúvajte pozorne, aby ste nám správne odpovede na otázky poslať mohli. Pátračov odmeníme peknou detskou knižkou.

Otázky pre pátračov:
  1. V roku 1762 rozhodla Mária Terézia o založení banského vysokého školstva, teda prvej uhorskej Baníckej akadémie. Viete, v ktorom meste vznikla táto unikátna škola?
  2. Barbora z našej druhej povesti mala priezvisko Roesslová. Žila v baníckom meste, ktoré je zapísané do svetového kultúrneho dedičstva UNESCO a stavba, ktorú dala postaviť, stojí na Dievčenskom vrchu, ktorý sa volá aj „Frauenberg“. Napíšte nám názov mesta aj stavby.

Reláciu pripravili: Ľuboš Machaj, Rozália Vlasková, Peter Hájek, Alfréd Swan,
Martin Kaprálik, Laco Kerata, a Zuzana Jurigová Kapráliková

Svoje odpovede i podnety nám môžete posielať do 15. apríla 2022

- na emailovú adresu reginadeťom@rtvs.sk

- i do správy na Facebook na stránku Rádio Regina deťom, https://www.facebook.com/reginadetom/ kde nájdete informácie aj o ďalších reláciách pre deti vysielaných v Rádiu Regina.

Pri počúvaní povestí na Regine sa stretneme 22.04.2022

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame