MS vo futbale 2022
MS vo futbale 2022

Remeslo má zlaté dno - Práca fujaristov

Remeslo má zlaté dno - Práca fujaristov

"Aj kebi mi oči zaviazali a podali fujeru, naskutku by som na prvé zadutie poznav, či bola robená s láskou alebo len tak." Autor tejto myšlienky, nestor detvianskych fujaristov Jozef  Rybár dobre vedel, že  na výrobu takého unikátneho hudobného nástroja, akým je fujara – nestačí len remeselná zručnosť. Majster musí s drevom robiť nielen rukami, ale i srdcom. No a práve za takým majstrom sa moja kolegyňa vybrala do Hlohovca. Prvú fujaru vyrobil Jozef Mikulášek   pred  20-timi rokmi. Bola to vlastne z núdze cnosť. Nesmierne túžil vlastniť a hrať na takomto hudobnom nástroji, ale limitovali ho finančné možnosti. Tak, pozháňal drevo, informácie, postupy a on technik v automobilovom priemysle sa  napokon stal jeden z najuznávanejších výrobcov a hráčov na fujaru. Poďme sa teda s Jankou Bleyovou pozrieť do jeho kráľovstva. 

Remeslo má zlaté dno - Práca fujaristov I. Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Organizácia UNESCO pred desiatimi rokmi zaradila fujaru a fujarovú hudbu do zoznamu svetového ústneho a nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva. Slovenskí odborníci usudzujú, že trojdierková basová píšťala sa  na naše územie dostala v období tureckých vojen, keď  bol pri Slovenskej Ľupči pluk žoldnierov zo západnej Európy. Tieto a veľa iných zaujímavých informácií si prečítate na internetových stránkach. Tam sa však nedozviete  to, čo Janka Bleyová v dielni jedného z najznámejších  výrobcov fujár Jozefa Mikuláška z Hlohovca. A to, ako vdychuje život fujare si môžete na vlastné uši vychutnať aj vy - v jeho malej dielni, prevoňanej  najmä bazovým drevom.

Remeslo má zlaté dno - Práca fujaristov II. Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Ak ste pozorne  počúvali rozprávanie  majstra Jozefa Mikulášeka z Hlohovca, budete vedieť správne odpovedať na  našu dnešnú otázku: Z akého dreva najčastejšie vyrábajú fujaroví  majstri tieto unikátne dychové  hudobné nástroje?  Z lipového? Bazového? Alebo bukového? Odpoveď nám pošlite do konca budúceho týždňa na adresu: Rádio Regina, Mýtna ulica č. 1, P.O.Box 55, 817 55, Bratislava 15 a nezabudnite pripísať heslo REMESLO.  Vašu odpoveď nám môžete napísať aj e-mailom na adresu: remeslo@rtvs.sk. Všetky správne odpovede zaradíme do záverečného žrebovania, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 20. decembra.

Autorka: Janka Bleyová; Ilustr. foto: RTVS

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame