Spevácka skupina Šípkari z Kálnice

Spevácka skupina Šípkari z Kálnice

Kálnica je obec v okrese Nové mesto nad Váhom, ktorú poznajú v širokom okolí aj cez divadelnú, folklórnu a športovú činnosť. Kálničania sú jednoducho ľudia, ktorí len tak so skríženými rukami neobsedia. Aj keď im vek postriebril vlasy a spomalil chôdzu. Hanu Michalčíkovú o tom presvedčil aj Ján Hladký  z miestnej speváckej skupiny a doplnil aj jej názov. 

Spevácka skupina Šípkari z Kálnice

Kálnickí Šípkari radi spolupracujú aj divadelníkmi z obce a tak vlastne pomáhajú budovať silné kultúrne zázemie v dedine  a tiež šíriť dobré meno obce v umeleckom slove aj hudbe.

Autor: Hana Michalčíková; Ilustr. foto: Pixabay