Výrobcovia keramiky

Výrobcovia keramiky

Janka Sklenárová zo Siladíc mala vzťah ku keramike ešte predtým, ako sa spoznala s manželom. Asi to bol osud, nakoľko jej manžel Alexander, pochádza z rodiny keramikárov a sám sa keramike venoval. Nakoľko začali spolu bývať u jeho rodičov, dennodenne mala možnosť vidieť pri keramickej peci svojho svokra. Dnes sa títo naozajstní majstri svojho remesla zúčastňujú mnohých výstav, kde sa prezentujú svojou tvorbou. Manželov Sklenárových navštívila Viera Horáková.

Výrobcovia keramiky

Príbeh majoliky trvá na území Slovenska už viac ako štyri storočia. Tento špecifický druh keramiky sa líši od iných vyššou kvalitou črepu i glazúr, ale aj svietivosťou a pestrosťou farieb.

 

Autorka: Viera Horáková; Ilustr. foto: Ľuboš Houška