Remeslo online

Remeslo online

Napriek tomu, že ÚĽUV zatvoril brány pre verejnosť, jeho pracovníci sa snažia sprístupniť vybrané tvorivé, poznávacie a edukatívne činnosti netradičnou formou. Pomocou krátkych videí, zvukových nahrávok a pracovných hárkov pre deti oslovujú milovníkov ľudového umenia v snahe udržať záujem o tradičné remeslo a duševné hodnoty našich predkov. Povedala Viere Horákovej Jana Mistríková, riaditeľka úseku propagácie a zahraničných aktivít UĽUVu.

Remeslo online

O ďalších akciách ÚĽUVu budeme informovať, keďže opatrenia sa na Slovensku zvoľňujú.

 

Autorka: Viera Horáková; Ilustr. foto: TASR