Poďakovanie za úrodu

Poďakovanie za úrodu

Tí, ktorí  si už nejaké rôčky pamätajú, si možno spomenú, ako sa volali symbolické dvojice, ktoré nosili na konci leta žatevné vence ako poďakovanie za úrodu. Bol to kosec a žnička. A často si spievali aj pieseň:“ Tá bude aj moja družica, čo bude najlepšia tohto roku žnica. Ten bude môj vienok snímati, čo bude najlepšie tohto roku žati.“ Po celom Slovensku vili najšikovnejšie ženy vence , ktoré na Záhorí a západnom Slovensku boli  v tvare koruny. Pomaly však zvyky odznievali a zachovávali sa len vo folklórnych súboroch. V Plavých Vozokanoch to zmenili. Staré zvyky poďakovania za úrodu začali opäť ožívať. Hane Michalčíkovej to potvrdila aj zborová kaplánka evanjelickej cirkvi Michaela Ravas Pogáňová.

Poďakovanie za úrodu

Z oživovania tradície pletenia žatevných vencov ako poďakovania za úrodu majú v Plavých Vozokanoch radosť mladí ,aj tí, ktorí skúsenosti odovzdávajú. Voľakedy veniec uchovávali v domácnosti do Vianoc alebo až do budúcej žatvy a tak treba veriť, že pri októbrovej posviacke kostola bude ten tohtoročný  žiariť v celej svojej kráse.

Autorka: Hana Michalčíková