Kresťanské hodnoty v regiónoch

Kresťanské hodnoty v regiónoch

Silné témy, ktoré vychádzajú priamo z kresťanského prostredia, budú v nasledujúcich dňoch rezonovať na jubilejnom 30 tom ročníku Celonárodného festivalu Gorazdov Močenok, ktorý sa začne  17. teho júla a potrvá do 24. júla. Dôležité je že do zajtra do 15 teho júna sa môžu prihlásiť záujemcovia, ktorí sa chcú zúčastniť na tvorivých dielňach, ale aj neprofesionálne divadelné súbory, ktoré majú záujem vystúpiť na festivale. Ako vlastne vznikol Celonárodný festival v obci Močenok pred 30 rokmi ? O tom sa rozpráva Beáta Repíková so šéfdramaturgom podujatia Marekom Mokošom, absolventom VŠMU - Henrichom Gibalom, a ešte najskôr s režisérom Petrom Vaincilerom.

Kresťanské hodnoty v regiónoch - I. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Festival Gorazdov Močenok už 30 rokov prináša silné témy, posolstvá a krásu vyjadrenú v umení. Začne sa o mesiac 17. júla, ale do zajtra do 15. júna sa môžu do festivalu prihlásiť mladí ľudia, neprofesionálne divadlá ale aj záujemcovia o rôzne divadelné dielne. Aj o novinách 30. ročníka celonárodného Festivalu v obci Močenok sa rozpráva Beáta Repíková so šéfdramaturgom podujatia Marekom Mokošom, absolventom VŠMU - Henrichom Gibalom a ešte najskôr s režisérom Petrom Vaincilerom.

Kresťanské hodnoty v regiónoch - II. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Pripomeňme, že Festival Gorazdov Močenok sa začne o mesiac presne 17. júla, záujemcovia a neprofesionálne divadlá sa môžu do neho prihlásiť najlepšie do zajtra do 15. júna. Festival sleduje základné hodnoty, ktoré by sa nemali z nášho života vytrácať lebo sú dôležité, aby sme  boli k sebe navzájom ľudskí a láskaví.

Autor: Beáta Repíková

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame