Centrum tradičnej kultúry v Myjave vzdeláva učiteľov ZŠ a MŠ vo výučbe ľudového tanca

Centrum tradičnej kultúry v Myjave vzdeláva učiteľov ZŠ a MŠ vo výučbe ľudového tanca

Centrum tradičnej kultúry v Myjave organizuje praktický seminár s názvom Hrou k tancu. Jeho hlavným cieľom je vzdelávať učiteľov materských a základných škôl v metodike výučby ľudového tanca pomocou hravých metód. Je zameraný na využitie pohybových detských hier v pedagogickej praxi, a to nielen počas vyučovania, ale aj na voľnočasové aktivity. Na seminári, ktorý vedie Lenka Konečná a Jana Pakosová Zelenayová nahrávala Vlasta Cigánková.

Centrum tradičnej kultúry v Myjave vzdeláva učiteľov ZŠ a MŠ vo výučbe ľudového tanca I. Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Naučiť deti základom pohybových aktivít je cieľom vzdelávania pedagógov predškolských zariadení, škôl, školských klubov detí alebo aj záujmových združení, ktoré organizuje Centrum tradičnej kultúry v Myjave. Ľudový tanec a folklórne tradície sa tak pri využití správnej metodiky môžu stať vhodnou súčasťou vyučovania. S odbornou pracovníčkou Janou Pakosovou Zelenayovou sa rozprávala Vlasta Cigánková.

Centrum tradičnej kultúry v Myjave vzdeláva učiteľov ZŠ a MŠ vo výučbe ľudového tanca II. Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Cyklus výučby ľudového tanca v Centre tradičnej kultúry v Myjave ukončia jeho účastníci 17. apríla.

Autorka: Vlasta Cigánková

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame