Belove Notície majú nový preklad

Kultúra a hudba

Belove Notície majú nový preklad

06. 03. 2017 14:52

Veľká ozdoba Uhorska. Aj tak nazývali Mateja Bela. Vďaka jeho rozsiahlemu dielu sa nám zachovali informácie o našich dejinách. Jedným z Belových výrazných textov je Historicko-zemepisný poznatok o súvekom Uhorsku, ktorý v skratke nazývame aj Notíciami. Časť z týchto Notícií prekladajú aj na Katedre klasických jazykov na Filzofickej fakulte Trnavskej univerzity. Martin Jurčo oslovil prekladateľku Eriku Juríkovú. 

1. časť
Stiahnuť audio súbor

Historicko-zemepisný poznatok o súvekom Uhorsku. Toto dielo evanjelického kazateľa a osvietenského filozofa Mateja Bela má nový preklad. Keďže je rozdelené do jednotlivých stolíc a je veľmi rozsiahle, pracujú na ňom prekladatelia latinčiny z viacerých pracovísk. Medzi inými aj z Katedry klasických jazykov na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity. Prekladateľka Erika Juríková pracovala práve na najnovšie vydanom diele – Turčianskej stolici.

2. časť
Stiahnuť audio súbor

Hovorili sme o preklade Belových Notícií. Toto významné dielo mapuje opis slovenských stolíc – a postupne by sme sa mali dočkať vydania celého spomínaného diela.  Hovorila o ňom jedna zo spoluprekladateliek – Erika Juríková z Katedry klasických jazykov Trnavskej univerzity.

Autor: Martin Jurčo

Živé vysielanie
??:??