Eva Biháryová

Eva Biháryová

Galéria

Speváčka Eva Biháryová má 65 rokov.

Eva Biháryová-Rózsová. Narodila sa 11. februára 1949 v Hrnčiarovciach nad Parnou. Pochádza z hudobníckej rodiny, jej sestra Mária sa dodnes profesionálne venuje spevu, aj keď spolu nahrali len jednu rozhlasovú nahrávku Sám a sám. Vyrastala v rodných Hrnčiarovciach nad Parnou. Už v čase školského pôsobenia sa osvedčila ako recitátorka. Najprv reprezentovala trnavské školy, neskôr postúpila aj na celoslovenské kolo Hollého pamätníka. Maturovala v roku 1967 na Gymnáziu v Modre, tiež súkromne študovala spevu u prof. B. Turbu. Túžbu študovať medicínu nakoniec nerealizovala. Spievala aj na známych trnavských čajoch o piatej v kultúrnom dome Kovosmaltu. Spočiatku spievala najmä repertoár černošských speváčok, najmä A. Franklinovej a E. Fitzeraldovej. V televízii sa predstavila prvýkrát v roku 1967 v súťaži Zlatá kamera s piesňou Summertime. Získala druhé miesto, umiestnila sa za Evou Mázikovou. Prvý významnejší celorepublikový úspech dosiahla rozhlasovými nahrávkami  v roku 1969 (napr. šansónom Stále tá hra), známou sa stala aj jedna z prvých rozhlasových nahrávok s orchestrom vojenského súboru V Tramtárii na Hrade s Evou Kostolányiovou. Od roku 1968 bola sólistkou Vojenského umeleckého súboru v Bratislave, kde pôsobila až do roku 1994. Ako speváčka populárnych piesní vynikla najmä do polovice sedemdesiatych rokov, keď popri práci vo Vojenskom umeleckom súbore účinkovala aj ako speváčka hlavného prúdu slovenskej populárnej hudby (napr. v televíznej relácii Malá televízna hitparáda, kde účinkovala niekoľkokrát a vždy s veľkým úspechom napr. piesňami Tvoj hlas, Aj z mája máj). V roku 1969 sa prvýkrát predstavila na Bratislavskej lýre s piesňou Ktosi prosí, v roku 1970 s piesňou Tvoje ústa, najväčší úspech zožala v roku 1971 s piesňou V. Matušíka Stará mama. V 70. rokoch účinkovala najmä v koncertných programoch Vojenského umeleckého súboru, mimoriadny úspech zaznamenala na aj na dobových čs. festivaloch s vojenskou tematikou, najmä Zlatý palcát, martinskom festivale i na podobnom festivale v poľskom Kolobrzegu. Repertoár pre vysielanie rozhlasu tvorili najmä skladby tzv. juhoslovanského soundu ale i skladby I. Bázlika, T. Janovica, I. Horvátha a V. Matušíka. Vo Vojenskom umeleckom súbore sa zoznámila s hudobníkom, pozaunistom a skladateľom Jurajom Rózsom, ktorý najmä od konca 70. rokov pre E. Biháryovú písal skladby Brečtan, Taká chvíľa, Uspávanka a i. Vo vydavateľstve OPUS nahrala 10 singlov, v archíve Slovenského rozhlasu v Bratislave je 47 jej skladieb. Eva Biháryová-Rózsová je matkou významného slovenského multiinštrumentalistu, hudobníka a producenta Oskara Rózsu, ktorý spolupracuje s poprednými slovenskými hudobníkmi (R. Müller, M. Brezovský, J. Kirschnerová a i.). Podľa kritík je Biháryová impozantne disponovanou speváčkou so špecificky zafarbeným hlasom a na rozdiel od odbornej kritiky širšie obecenstvo nedocenilo jej evidentné kvality. V rozhlasovom strihovom príspevku si vypočujeme nielen pieseň od Evy Biháryovej, ale aj jej rozprávanie v rôznych starších rozhlasových reláciách. Počúvajte Rádio Regina v utorok 11. februára o 15:15.

Martin Jurčo