Výstava Emil Belluš 120

Výstava Emil Belluš 120

Galéria

Jedni ho nazývajú architektom funkcionalizmu. Iní mu dávajú ďalšie prívlastky, keďže vraj povýšil funkcionalistické stavby aj o estetické prvky. Reč je o architektovi Emilovi Bellušovi. Narodil sa 19. septembra pred 120 rokmi v Slovenskej Ľupči a zomrel 14. decembra v roku 1979 v Bratislave. Vyrástol v kultúrne uvedomelej rodine, ovplyvnilo ho pražské prostredie a neskôr spoluzakladal Slovenskú vysokú školu technickú. Emila Belluša si všimli v Trnave. V tamojšom kultúrnom centre Malý Berlín mu sprístupnili výstavu, ktorá sa detailne zaoberá dvomi stavbami tohto mesta – automatickým mlynom a vodojemom. Martin Jurčo nám najprv povie o vodojeme.  

Výstava Emil Belluš 120 - 1

Hovoríme o architektovi Emilovi Bellušovi, ktorý sa narodil pred 120 rokmi. Mesto Trnava mu venovalo výstavu. Nie je to náhoda, lebo tamojší vodojem je považovaný za jednu z jeho najkrajších stavieb. Venoval sa však aj scénografickej tvorbe. Brat manželky Emila Belluša, režisér Ján Jamnický ho uviedol do novej tvorivej oblasti, a to scénického výtvarníctva. Belluš bol teda aj zakladateľskou osobnosťou modernej slovenskej scénografie. Martin Jurčo si v rozhovore s architektom Adriánom Kobetičom pripomenuli aj niektoré jeho stavby.

Výstava Emil Belluš 120 - 2

Hovorili sme o stavbách architekta Emila Belluša. Od jeho narodenia uplynie 19. septembra 120 rokov. Jeho dve významné stavby – vodojem a automatický mlyn si všimli v Trnave v tamojšom Centre súčasnej kultúry Nádvorie, kde mu pripravili výstavu. Potrvá do 7. novembra a je prístupná z Nádvoria.

Autor a foto: Martin Jurčo