Exteriérová panelová výstava v Bratislave

Exteriérová panelová výstava v Bratislave

"Promenade – Sétatér – Hviezdko"...  To je exteriérová panelová výstava na Námestí Eugena Suchoňa pred bratislavskou Redutou. Otvorili ju minulý týždeň vo štvrtok. Jej poslaním je pripomenúť si dejiny historicky vzácneho mestského priestoru v srdci hlavného mesta.  Organizátorom je Lisztov inštitút v Bratislave a občianske združenie Bratislavské rožky. Za 13 rokov svojej existencie združenie pripravilo množstvo výstav, ale aj prednášok. Mária Babinská oslovila Evu Bolemant – predsedníčku združenia. Prečo si dali názov práve Bratislavské rožky?

Exteriérová panelová výstava v Bratislave - I. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Stále hovoríme o exteriérovej výstave v Bratislave pod názvom Promenade – Sétatér – Hviezdko". Trojjazyčná expozícia poukazuje na multietnickú a viacjazyčnú históriu dnešného Hviezdoslavovho námestia. Tento priestor je významný nielen lokálne, ale aj v kontexte stredoeurópskych dejín. Okrem toho, že bol svedkom politických režimov, predstavuje aj kultúrne  a turistické centrum Bratislavy. Márii Babinskej viac povedal kurátor výstavy Peter Janoviček.

Exteriérová panelová výstava v Bratislave - II. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Exteriérovú panelovú výstavu "Promenade – Sétatér – Hviezdko" na Námestí Eugena Suchoňa pred bratislavskou Redutou si môžete pozrieť do 29. júna.

Autor: Mária Babinská

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame