Tip na knihu

Tip na knihu

Spisovateľka Marta Hlušíková je našou etablovanou prozaičkou a autorkou kníh pre deti, ako aj úspešnou rozhlasovou autorkou pre naše najmladšie rozhlasové publikum. Pred pár dňami boli v Brne prezentované dve jej knižky, čo vyšli v českom preklade spisovateľky Mileny Fucimanovej. Ide o poviedkový titul pre dospelých Žena našívajúca záplaty a knižku určená chlapcom a dievčatám Stratená flauta pána Ananása. Redaktorka Ivica Ruttkayová sa v Brne strela s vydavateľom Miroslavom Klepáčkom z vydavateľstva, ktoré stojí za uvedením dvoch nových diel slovenskej literatúry do českého kultúrneho kontextu, aj Martou Hlušíkovou.

Tip na knihu Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Z diel spisovateľky Marty Hlušíkovej môžeme okrem kníh Žena našívajúca záplaty a Stratená flauta pána Ananása, ktoré vyšli v češtine, spomenúť aj jej básnickú tvorbu a zbierku Karamelový smiech. Za rozhlasové večerníčky, čo vznikli vďaka jej textom, pripomeňme  večerníčky Až raz budem kapitánom.

Autor: Ivica Ruttkayová

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame