IP-čko a ich nový projekt Nevypočutí

IP-čko a ich nový projekt Nevypočutí

Psychológovia, ktorí sa stretávajú a pracujú s mladými ľuďmi  hovoria, že mnohí sa cítia  nevypočutí. Občianske združenie IP čko preto spustilo  kampaň „NEVYPOČUTÝ“, ktorá sa zaoberá aj radikalizáciou mládeže. Beáta Repíková oslovila riaditeľa Mareka Madra a opýtala sa ho najskôr na to koľko telefonátov, ktoré ich upozornili na radikalizmus - uplynulý rok zachytili?

IP-čko a ich nový projekt Nevypočutí Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Z pohľadu Štátnej školskej inšpekcie je čoraz viac dôležitá  klíma v škole. Nie je jedno v akom prostredí sa žiaci vzdelávajú. Pozitívna klíma školy ovplyvňuje nielen to, či je žiak v škole  úspešný, ale aj to či sa objavia v triedach niektoré negatívne javy, napríklad často spomínané  šikanovanie a aktuálne vo všetkých pádoch skloňovaná radikalizácia. Ako im predchádzať nielen v triedach, v školských kolektívoch, ale vôbec? Beáta Repíková sa o tom rozpráva s hlavnou školskou inšpektorkou Alžbetou Štofkovou Dianovskou.

IP-čko a ich nový projekt Nevypočutí 2 Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Autorka: Beáta Repíková

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame