Tradície ožívajú aj v Podzoborí

Poľnohospodárstvo

Tradície ožívajú aj v Podzoborí

11. 01. 2019 07:53

Vinohradníctvo a tradícia dorábania domáceho vína začínajú ožívať aj v Podzoborí. Kedysi tu boli hektáre vinohradov, o ktoré sa starali poľnohospodárske družstvá. Dnes je väčšina vinohradov na dedinami zarastená burinou alebo sú vyklčované. Vinohradníci z Výčap-Opatoviec sa snažia oživiť tradíciu pestovania viniča a prilákať mladých. Už tridsať rokov organizujú spoločné stretnutia, kde si navzájom radia a debatujú o víne. Na jednom z takýchto stretnutí bola aj Jolana Čuláková.  

Tradície ožívajú aj v Podzoborí
Stiahnuť audio súbor

V Podzoborí ožíva nielen pestovanie viniča ale pribúdajú aj stretnutia vinohradníkov a verejné ochutnávky miestnych vín. Aj pre výčapských vinohradníkov je to ukážka ich celoročnej práce a chystajú ju aj tento rok vo februári v kultúrnom dome.

Autor: Jolana Čuláková; Ilustr. foto: Pixabay

Živé vysielanie
??:??