Predátori z Ázie

Predátori z Ázie

V Bratislave sa uskutočnila medzinárodná konferencia o budúcnosti včelárstva v Európe. Používanie pesticídov, nesprávny spôsob ošetrovania proti klieštikovi včeliemu - to nie sú jediné hrozby chovu včiel. Viacerí chovatelia včiel - najmä z Francúzska - hovorili o hrozbe ázijských predátorov. A o čo vlastne ide - o tom sa Janka Bleyová porozprávala s našimi špičkovými odborníkmi v oblasti včelárstva - Svetozárom Ružičkom a Helenou Prokovou.

Predátori z Ázie

Život na našej planéte by bez včiel zanikol, aj preto je nesmierne dôležitá výmena skúseností chovateľov - ako včely ochrániť a zachrániť, hoci aj pred takým nepriateľom - akým sú sršne z Ázie. V Rádiu Regina sa tejto téme ešte rozhodne chceme venovať. Ide totiž nielen o budúcnosť včelstiev, ale i samotného ľudstva.

Autorka: Janka Bleyová; Ilustr. foto: Pixabay