Slovenská zelenina

Slovenská zelenina

Objaviť v supermarkete zeleninu so slovenským pôvodom nie je také jednoduché a bežné, ako by sa mohlo zdať. Mnoho plodov totiž dovážame, hoci ide o druhy, pre ktorých pestovanie máme u nás dobré podmienky. O zelenine sa pritom neustále aj na štátnej úrovni veľa rozpráva, situáciu sa však zvrátiť nedarí. Viac už Jana Obrancová.

Slovenská zelenina

Už dlhodobo pestovatelia upozorňujú, že zvrátiť situáciu v zeleninárstve môžu pomôcť aj spotrebitelia – a to tým, že nebudú siahať po dovozovej, často lacnej zelenine s otáznou kvalitou, ale po domácich, ideálne regionálnych plodoch.

Autorka: Jana Obrancová