Jar na poliach

Jar na poliach

Jar sa už naplno rozbieha a na poliach môžeme preto vidieť čoraz viac traktorov a inej poľnohospodárskej techniky. Tá stála v garážach či na dvoroch družstiev niekoľko mesiacov. Preto ju treba na práce poriadne pripraviť. Podrobnosti zistila Jana Obrancová v rozhovore so servisným technikom Tomášom Kunom.

Jar na poliach

Kto chce žať, musí siať – aj o tom hovorí ľudová múdrosť, ktorej tvorcovia asi nemali ani poňatia o tom, aké vymoženosti budú moderní farmári na poliach využívať. Ak chcú však zasiať dobre, musia na to okrem pôdy pripraviť aj poľnohospodársku techniku.

Autor: Jana Obrancová, Foto: myslovakia.sk