Novým trendom vo výžive hydiny sú probiotiká. Prečo?

Novým trendom vo výžive hydiny sú probiotiká. Prečo?

V minulosti sa veľkokapacitných chovoch hydiny často používali antibiotické stimulátory, ktoré vplývali nielen na jej zdravie, ale predovšetkým na rast. Ich aplikáciou sa však zvýšilo množstvo cudzorodých látok vo vajciach a hydinovom mäse, a preto došlo k pred niekoľkými rokmi k zákazu ich používania na celoeurópskej úrovni. Novým trendom vo výžive hydiny sa stali probiotiká. Na ich využitie sa Vlasta Cigánková spýtala Slavomíra Marcinčáka z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

Novým trendom vo výžive hydiny sú probiotiká. Prečo? Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Z výsledkov experimentov teda vyplýva, že probiotiká môžu byť jednou z alternatívnych náhrad kŕmnych antibiotík.

Autorka: Vlasta Cigánková

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame