Regionálna výchova. Je tento predmet potrebný?

Regionálna výchova. Je tento predmet potrebný?

Deti spoznávajú významné historické budovy, ľudovú architektúru, dozvedia sa o spôsobe života v minulosti, oboznamujú sa s krojom, výšivkami, ale získavajú aj vzťah k folklóru a k tradičnej ľudovej kultúre. To je úlohou Regionálnej výchovy na školách. Mária Babinská  oslovila predsedu Folklórnej únie Slovenska Štefana Zimu. Snažia sa o to, aby bola regionálna výchova nielen voliteľný predmet, ale aby sa stala súčasťou učebných osnov.   

1. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Hlavným poslaním vyučovania regionálnej výchovy je prispieť k tomu, aby si žiak rozširoval  a rozvíjal svoje znalosti o historických, kultúrnych a prírodných hodnotách svojho regiónu. Aby si vytvoril pozitívny vzťah k svojej obci, regiónu a ku krajine, a zároveň rozvíjal svoju národnú a kultúrnu identitu. Mária Babinská najskôr oslovila Katarínu Hamerlovú z odboru komunikácie a protokolu ministerstva školstva.

2. časť Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.

Združenie pedagógov zo škôl s regionálnou kultúrou, ktoré funguje od roku 2012 má 2 krát do roka pracovné stretnutie. A raz do roka organizujú výročnú konferenciu.

Autorka: Mária Babinská; Ilustr. foto: Ľuboš Houška

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame